Uuendused aastal 2018

Maanteekarikas18 600x300px

 

  • Sprindietappidel tulemused grupiaegade alusel, Viljandis ja Munamäel mäefiniši põhimõttel!

Alates hooajast 2018 koostatakse sõltuvalt etapi iseloomust etappide protokollid kas grupifiniši või mäefiniši põhimõtel.

- Mäefinišiga etappidel - Viljandi ja Suure-Munamäe - fikseeritakse lõpuprotokollis kõik võistlejad oma koha ja punktidega. Kõik kohad võetakse ükshaaval fotofinišiga välja.

- Sileda finišiga etappidel - Kuusalu, Elva, Haapsalu, Pandivere, Tallinn - fikseeritakse lõpuprotokollis oma koha ja punktidega 12 absoluutarvestuse esimest võistlejat. Ülejäänud võistlejate puhul rakendatakse grupifiniši pritsiipi, lähtudes põhimõttest, et ühes grupis finišeerunud võistlejad jagavad omavahel selles grupis välja antud kohtasid ja punkte. Grupi liikmeks loetakse võistleja juhul, kui tema kaotus eessõitjale on väiksem kui 3 sekundit. Näiteks, kui toimub suur grupifiniš etapi võidu peale 50 mehelises grupis, siis 12 esimest saavad oma koha ja punktid. Ülejäänud jäävad aga jagama 13.-50. kohta, jagades omavahel võrdselt ära 13.-50. koha punktid. Saadav punktisaak ümardatakse täisarvuliseks lähtuvalt matemaatika reeglitest.

Sellest lähtuvalt muutuvad ka absoluutarvestuse parimatele jagatavad preemiapunktid. Kuna grupiaegadest tulenevalt muutuvad punktide vahed prognooside kohaselt senisest palju suuremaks, siis vähenevad esitosina kohtadele osaks saavad preemiapunktid. Esikoht saab vais 12 preemiapunkti, teine koht 11 preemiapunkti jne. Täpsem punktitabel on toodud välja sarja juhendis.

 

  • Lisandub velotuuri arvestus, kus auhinna saavad kõik lõpetajad!
Lisaks klassikalisele punktidepõhisele koondarvestusele peetakse tänavu sarjas palleelselt ka velotuuri arvestust, kus etappide võistlusajad summeeritakse ning tekib eraldi pingerida. Paralleelselt peetakse velotuuri arvestust nii pikal, lühikesel kui ka noorte sõidul. Velotuuri arvestuses lõpetamiseks on vajalik finišeeruda kõigil sarja etappidel ühel ja samal distantsil. Võistlejad, kes sõidavad näiteks osadel etappidel pikka distantsi, osadel lühikest distantsi, ei osale velotuuri arvestuses. Velotuuri arvestust peetakse vaid individuaalses absoluutarvestuses, vanusegruppide arvestust ja meeskondliku arvestust seal ei ole. Velotuuri arvestuses autaustatakse vaid sarja kokkuvõttes. Karikaga autasutatakse absolluutarvestuse kolme kiireimat meest ja ühte kiireimat naist. Esemelise auhinnaga autasustakse aga kõiki lõpptulemuse kirja saanud võistlejaid. Vaata täpsemalt juhendi punktidest 18. ja 19.4.
 
  • Naiste sõit liitub teiste distantsidega!
Hooajal 2018 avaneb taas võimalus naistel ja meestel koos startimiseks - muutub võistlusstartide korraldus:

- Pikale sõidule tekib üks naiste absoluutklass.
- Lühikesel distantsil muutub senine meeste sõit lühikeseks täisealiste sõiduks, hõlmates nii meeste kui naiste klasse vanuses M/N-U30 ja vanemad.
- Lühikese distantsi noortesõit laieneb ka tüdrukutele, hõlmates nii poisse kui tüdrukuid vanuseklassides M/N-U19 ja nooremad.

 
  • Stardigruppide korraldus muutub!

Gruppidesse sisenemine hakkab seniste stardigrupi piletite asemel käima käepaeltega ning pika distantsi gruppide koostamise põhimõte muutub läbipaistvamaks. Jääb vaid kaks stardigruppi:

- 1. stardigrupi moodustavad need, kes on sarja koondarvestuses esimese 100 hulgas, sarja esimesel etapil möödunud hooaja koondarvestuses esimese 100 hulgas, ning EJL või mõne muu riigi alaliidu eliitkategooria litsents omanikud.
- 2. stardigrupi moodustavad kõik ülejäänud pika distantsi võistlejad.

 

  • Seenioride vanuseklassid iga 5 aasta tagant!

Et igaüks saaks end võrrelda just omavanustega, siis lisanduvad seenioridele uued vanuseklassid: M35, M45, M55, M65 ja M70+. Lisaks naistele N-U15 ja N35 vanuseklass. Seega on kõik sarjas olevad vanuseklassid järgmised:

Mehed
Vanuseklass
Sünniaasta
  Naised Vanuseklass
Sünniaasta
M M-U15* 2004 ja hiljem     N-U15* 2004 ja hiljem
M M-U17* 2002 - 2003   N N-U17* 2002 - 2003
M M-U19 2000 - 2001   N N-U19* 2000 - 2001
M M-U30 1989 - 1999   N N-U30* 1989 - 1999
M M30 1984 - 1988   N N30* 1984 - 1988
M M35 1979 - 1983   N N35* 1979 - 1983
M M40 1974 - 1978   N N40+* 1978 ja varem
M M45 1969 - 1973        
M M50 1964 - 1968        
M M55 1959 - 1963        
M M60 1954 - 1958
       
M M65 1949 - 1953        
M M70+ 1948 ja varem        
* Tärniga märgitud vanuseklassid on avatud ainult lühikesel distantsil. Selles vanuses võistlejatel on soovi korral võimalik pikal distantsil osaleda oma vanusele lähima vanuseklassi arvestuses! Naistele on pikal distantsil avatud üks vanusest sõltumatu naiste klass.

 

  • Muudatused osalustasudes!

Kogu sarjaks registreerimine muutub soodsamaks, samuti alaneb noortesõidu osalustasu. Teisalt jälle ei kehti noorte osalustasu enam pikka distantsi sõitvatele M-U19 klassi sportlastele. Noortehind jääb distantsi põhiseks, hõlmates kõiki lühikese distantsi noortesõidu osalejaid.

Etappideks registreerimisel minnakse üle aga ühtsele maastikusarjadest tuntud ajagraafikule. Senise võistlusnädala kolmapäeva asemel lõppeb etapiks registreerimise esimene voor nüüdsest võistlupäevale eelneva nädala kolmapäeval ning teine voor võistlusnädala kolmapäeval. Ka võistlusnädala neljapäeval ja reedel on võimalik ennast internetis kirja panna, kuid siis kehtib juba kohapeal registreerimise hind.

Voor
Pikk sõit
Lühike  sõit
Noorte sõit Tervisesõit (Allahindlus baashinnast)
Voor lõppeb
Rattalaada hind 100€ 100€ 60€ 40€ (3 etappi tasuta) 21.10.2017
Kogu sarjaks I voor 125€ 125€ 75€ 50€ (2 etappi tasuta) 31.12.2017
Kogu sarjaks II voor 150€ 150€ 90€ 60€ (1 etapp tasuta) 02.05.2018
Etapiks I voor 25€ 25€ 15€ 10€ (-15€) Võistlusele eelneva nädala kolmapäeval
Etapiks II voor 30€ 30€ 20€ 15€ (-10€) Võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval
Kohapeal etapiks 35€ 35€ 25€ 20€ (-5€) Võistluspäeval kuni kell 10:30
Viimase minuti voor 40€ 40€ 30€ 25€  (baashind) Võistluspäeval 10:30 kuni stardini

  • Joogipunktid rajal kaovad!

Hinnates radade pikkuseid, keskmist võistlejate distantsi läbimiseks kuluvat aega, maanteesõidu kiiruse tõttu sealt joogi kättesaadavuse keerukust ning senist joogipunkti kasutajate hulka, siis kaovad joogipunktid rajalt. Selle eest panustame aga senisest enam võistluskeskuse joogi ja söögi kvaliteeti ja mitmekülgsusesse.

 

  • Uus etapp ja raja muudatused!

Võru Filtri etapp asendub Suure-Munamäe etapiga, mille finiš paikneb pika ja järsu tõusu otsas, otse Suure-Munamäe vaatetorni kõrval. Väiksemaid trassimuudatusi, mis muudavad sõidud huvitavamaks ja ohutumaks toovad ka teised etapid.