EventRent Elamussõitude Sari / Finaal / Hooaja lõpu sõit / Emmaste 14. Rattamaraton

Kuupäev: 16.10.2016

Koht: Emmaste küla, Emmaste vald, Hiiumaa

Formaat: MTB teatesõit / Emmaste Rattamaraton

Teatesõidu korral koosneb võistkond kolmest liikmest, kellest igaüks läbib ühe ringi, andes seejärel teate üle tiimikaaslasele. Koos sõitvaid tiimikaaslasi eelnevalt fikseerima ei pea, tiimi koosseis fikseeritakse võistlushommikul sekretariaadis.
Individuaalsõidu korral tuleb kogu distants läbida üksida.
Tervisesõitjad läbivad ringi lihtsalt ühel korral.
 

Distants:

 • Teatesõit (45 km, 3 ringi)
 • Individuaalsõit (45 km, 3 ringi)
 • Tervisesõit (15km)

 

Kaart:

*Kaardil toodud rada on orienteeruv võistlustrass. Raja mahamärkimise käigus võib tulla muudatusi lähtuvalt parasjagu looduses valitsevatest tingimustest.

 

Ajakava:

 • Numbrite väljastamine ja kohapeal registreerimine 10:00 kuni 11:30. Kohapeal on võimalik registreerida ka viimasel stardile eelneval pooltunnil, kuid siis kehtib kallim viimase minuti hind.
 • Start teatesõidule kell 12:00
 • Start individuaalsõidule kell 12:05
 • Start tervisesõidule kell 12:10
 • Lastesõidud kell 12:15
 • EventRent Elamussõitude sarja koondautasutamine kell 14:00!!!
 • Võistluspäeva parimate autasustamine kell 15:00
 • Rada suletakse, võistluspäeva lõpp kell 16:00

 

Parkimine:

 • Võistlejatel palume parkida Emmaste keskusesse, bussijaama taga olevatesse parklastesse.

 

Soojaks sõitmine:

 • Rajal soojendamine on võistluse ajal keelatud. Austagem kaasvõistlejaid ning laskem neil häirimatult oma võistlussõidule keskenduda.
 • Soojendamiseks on rada avatud võistluspäeval vahemikus 10:00 kuni 12:00.

 

Actual Print lasteprogramm:

 • Batuut (kui ilmastikuolud - ekstreemne tuul, lausvihm - seda ei välista)
 • Lastesõidud:


- Lastesõidud on mõeldud kõigile vastavas eas huvilistele ning on tasuta. Registreerimine toimub võistluspaigas.
- Lastesõidud toimuvad distantsi läbimise peale, osalejate paremusjärjestust ei selgitata. Erandiks on siinkohal võitja selgitamine Emmaste Rattamaratonil M/N-U9 ja M/N-U11 vanusegruppides.
- Lastesõidud viiakse läbi järgmistes vanuseklassides:
 • M/N-U5 (poisid ja tüdrukud sündinud aastal 2012 ja hiljem)
 • M/N-U7 (poisid ja tüdrukud sündinud aastal 2010-2011) 
 • M-U9 (poisid sündinud aastal 2008-2009)
 • N-U9 (tüdrukud sündinud aastal 2008-2009)
 • M-U11 (poisid sündinud aastal 2006-2007)
 • N-U11 (tüdrukud sündinud aastal 2006-2007)

 

- Lastesõitude distantsid ja ajakava Emmaste Rattamartonil.

 • 10:00 – 11:30 lastesõitude registreerimine
 • 12:15 – lastesõitude start M/N-U5 vanuseklassile 150m pikkusele distantsile. Fikseeritakse distantsi läbijad, paremusjärjestust ei selgitata.
 • 12:20 – lastesõitude start M/N-U7 vanuseklassile 1 km pikkusele distantsile. Fikseeritakse distantsi läbijad, paremusjärjestust ei selgitata.
 • 12:30 – lastesõitude start M-U9 ja N-U9 vannuseklassile 1,5 km pikkusele distantsile. Fikseeritakse nii poiste kui tüdrukute võitja, ülejäänud paremusjärjestust ei fikseerita.
 • 12:40 – lastesõitude start M-U11 ja N-U11 vanuseklassile 3,5 km pikkusele distantsile. Fikseeritakse nii poiste kui tüdrukute võitja, ülejäänud paremusjärjestust ei fikseerita.

 

- Kõigile lastesõidu läbinud lastele on pisike auhind. Täiendavalt autasustatakse Emmaste Rattamaratonil vanuseklasside M-U9, N-U9, M-U11 ja N-U11 võitjaid.

 

Raja kirjeldus:

Start asub Emmaste küla keskuses, vallamaja vahetusläheduses. Rada on profiililt küll Hiiumaale omaselt sile, kuid pakub vaheldust erinevate teekatte ja maastikutüüpidega – leidub nii pikki sirgeid põldudevahelisi kruusateelõike, pinnaskattega juurikaterohkeid metsateid kui ka mõningaid lühemaid asfaltteelõike. Samuti jääb rajale mitmeid vaatamisväärsuseid: Emmaste kirik ja kalmistu, Tilga männik, Tärkma ohvritamm, Emmaste mõisasüda. Põnevust lisab ka Tilga kruusakarjääri jääv rajalõik. Teatesõidu korral koosneb võistkond kolmest liikmest, kellest igaüks läbib ühe ringi, andes seejärel teate üle tiimikaaslasele. Individuaalsõidu korral tuleb kogu distants läbida üksida. Tervisesõitjad läbivad ringi lihtsalt ühel korral.
 

Auhinnad:

 • Hooaja lõpu sõidul autasustatakse auhinnameene ja rahalise või esemelise auhinnaga nii MTB sõidu kui fatbike sõidu absoluutarvestuse kolme parimat meest ning ühte kiireimat naist. Täiendavalt autasustatakse auhinnameenega iga vanuseklassi võitjat.

 

Muud olulist:

 • Hooaja lõpu sõit / Emmaste Rattamaraton on EventRent Elamussõitude sarja finaaliks. Sarja finaal punkte sarja koondarvestusesse ei anna, kuid selle raames viiakse läbi koondarvestuse auhinnastseremoonia algusega kell 14:00.
 • EventRent sari on meelelahutuslik ja mänguline võistlusformaat harrastusratturitele. Aita meil võistlust edasi arendada ning kutsu ka oma sõbrad osalema.
 • Juhime tähelepanu, et kuigi korraldajad annavad endast maksimumi võistlejate ohutuse tagamiseks, kaasneb rattaspordiga traumade ja rattavarustuse purunemise oht. Starti asumisega kinnitab iga võistleja, et on kaasnevate ohtudega kursis ning õnnetuse korral vastutab tagajärgede eest ise, esitamata korraldajatele mistahses vormis kahjunõudeid.