COOP HIIUMAA SPORDINÄDALAVAHETUS VÕISTLUSJUHEND RATTURILE 2021

1.SISUKORD 

1. SISUKORD
2. LÜHITUTVUSTUS
3. KUUPÄEV JA AJAKAVA
4. RATTAKLASSID JA STARDID
5. LASTESÕIDUD
6. VANUSEKLASSID
7. REGISTREERIMINE JA OSALUSTASU
8. ÜMBERREGISTREERIMINE JA NIMEVAHETUS
9. OSALUSTASU SISALDAB
10. VÕISTLUSNUMBRID, KIIBID JA STARDIGRUPID
11. OSALEJATE TOITLUSTAMINE
12. TEHNILINE ABI
13. MEDITSIINILINE ABI
14. KARISTUSED
15. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
16. TULEMUSTE AVALDAMINE
17. AUTASUSTAMINE
18. MUU INFORMATSIOON
19. LISAINFO JA TAGASISIDE ANDMINE
20. KORRALDAJA

2. LÜHITUTVUSTUS

Hiiumaa Spordinädalavahetus on unikaalne küünlavalgel toimuv spordiõhtu, mis 2021. aastal koosneb AeroBike poolt korraldatavast traditsiooniliselst Emmaste Rattarallist ning Emmaste Vabaajakeskuse ja Spordiklubi poolt läbi viidavast ööjooksust. Üritus on meeleolukaks punktiks hooajale, sest võisteldakse ööpimedused 1000 õueküünla valgel. Emmaste Rattaralli on ühtlasi ka Hiiumaa pikimate traditsioonidega rattaüritus, mis on omanäoline ja meeldejääv. Ei maksa lasta ennast eksitada rattaralli nimest - rada kulgeb maastikul, mitte asfaltil.

3. KUUPÄEV JA AJAKAVA

Hiiumaa Spordinädalavahetus toimub laupäeval, 9. oktoobril 2021 Hiiumaal, Emmastes. Detailne päeva ajakava on leitav programm ja distantsid artiklist. 

4. RATTAKLASSID JA STARDID

4.1. Emmaste Öörattarallil on kaks eraldi starti: võistlussõidu start ja elamussõidu start. Võistlusstardis antakse lähe kõigile korraga, eraldi rattaklasse või stardigruppe ei ole. Elamussõidu start on eraldi, kuid see pole võidusõit - tegu on elustiilistardiga, mille eesmärgiks on nautida rattasõitu ja tervislikku liikumist ning tutvuda Hiiumaaga ööpimeduses.

4.2. Rattaklasse ei ole - sõltumata kasutatavast rattatüübist võistlevad osalejad teineteisega võrdsetel alustel ühes ja samas arvestuses. Lubatud on võistelda kõigi standardsete inimjõul liikuvate ratastega. Elektrirataste kasutamine on võistlussõidul keelatud. Elektrirattad on lubatud ainult elamussõidul.

5. LASTESÕIDUD

5.1. Lastesõidud on tasuta ning eel-registreerimine pole vajalik. Üritusel kohapeal antakse lapsele soovi korral sekretariaadist lastesõitude number. Lastesõitudes paremusjärjestust ei koostata ning kiireimate autasustamist ei ole. Kõik distantsi läbinud lapsed on tublid ja võitjad!

5.2. Lastesõitudes, nii nagu ka täiskasvanute sõitudes on kiivri kandmine kohustuslik! Ilma kiivrita lapsi starti ei lubata!

6. VANUSEKLASSID

6.1. Individuaalset arvestust peetakse võistlussõidu üleüldises absoluutarvestuses kui ka vanuseklasside arvestuses. Meeskondlikku arvestust ei ole.

6.2. Vanuseklassid määratakse sünniaasta järgi, võistlussõidu arvestust peetakse alljärgnevas tabelis toodud vanuseklassides. Elamussõidul vanuseklasse ei ole.

Meeste vanuseklassid Meeste sünniaastad Naiste vanuseklassid Naiste sünniaastad
M-U15 2007 ja nooremad    
M-U17 2005 - 2006 N-U17 2005 ja nooremad
M-U19 2003 - 2004 N-U19 2003 - 2004
M-U30 1992 - 2002 N-U30 1992 - 2002
M30 1982 - 1991 N30 1982 - 1991
M40 1972 - 1981 N40+ 1981 ja vanemad
M50 1962 - 1971    
M60+ 1961 ja vanemad    

7. REGISTREERIMINE JA OSALUSTASU 

7.1. Registreerimine etappidele toimub kas eelregistreerimise teel läbi www.aerobike.ee portaali registreerimismooduli või üritusel kohapeal sularahas.

7.2. Aastal 2021 kehtivad osalustasud on alljärgnevad.                                                                     

Hinnavoorud Võistlussõit Elamussõit Hinnavooru lõpp
I voor 15€ 3€ Üritusele eelneva nädala neljapäeval
II voor 20€ 4€ Ürituspäevaga sama nädala neljapäeval
Üritusel kohapeal 25€ 5€ Kuni registratuuri sulgemiseni

7.3. Üritusel kohapeal on võimalik registreeruda ainult sularahas, kaardimakse võimalus puudub!

7.4. Eelregistreerimist ehk soodushinnaga registreerimist pole võimalik sõltumata osalemata jätmise põhjusest hiljem tühistada ega asendada mõne muu üritusega.

Võistluse nominaalseks osalustasuks on kohapeal registreerimise hind. Kohapeal registreerides puudub mittestartimise risk. Eelregistreerimisega kaasneb aga paratamatult oht, et elu võib plaane muuta ning ei õnnestugi osalema tulla. Kompenseerimaks seda riski, pakutakse eelregistreerumisel allahindlust. Mida pikemalt ette registreerida, seda suurem on risk, et midagi võib vahele tulla ning seda suurem on ka allahindlus! Eelnevast lähtuvalt palume võistlejatel mõista, et eelkirjeldatud põhjusel sooritatud registreerimise osalustasu ei tagastata ega kanta järgmistele võistlustele edasi sõltumata osalemata jätmise põhjusest.

8. ÜMBERREGISTREERIMINE JA NIMEVAHETUS 

8.1. Osaleja ümberregistreerimisel suurema osalustasuga distantsilt väiksema osalustasuga distantsile on tasuta, ent osalustasude hinnavahet ei tagastata. Ümberregistreerimisel väiksema osalustasuga distantsilt suurema osalustasuga distansile tuleb tasuda hinnakirjajärgne osavõtutasude vahe. 

8.2. Võistleja nimevahetus on tasuta ning seda saab teha vaid ürituspäeval sekretariaadis. 

9. OSALUSTASU SISALDAB 

• Küünaldega tähistatud rada
• Ajavõttu ja tulemust protokollis
• Võistlusnumbrit
• Arstiabi kättesaadavust võistluskeskuses
• Auhindasid poodiumikohtadele
• Õhtujuhti stardipaigas
 

10. VÕISTLUSNUMBRID, KIIBID JA STARDIGRUPID 

10.1. Emmaste Öörattarallil kasutatakse numbrit, mille taguküljele on kleebitud ajavõtukiip.

10.2. Ratturitel tuleb võistlusnumber kinnitada ratta juhtraua ette. Number tuleb kinnitada nii, et see oleks eest vaadates selgelt loetav. Numbrite valesti paigutamise tõttu tuvastamata jäänud võistlejatele tulemust lõpuprotokollis ei tagata.

10.3. Eraldi stardigruppe ei ole. Kõik ühe ja sama distantsi osalejad stardivad koos ühest ja samast koridorist.

11. OSALEJATE TOITLUSTAMINE 

11.1. Trassil joogi- ega söögipunkte ei ole. 

12. TEHNILINE ABI 

12.1. Korraldaja ei taga varuosi ega tehnilist abi trassil.

12.2. Tiimide tehnilise abi osutajaid trassile ei lubata, kõrvalist tehnilist abi on lubatud kasutada ainult stardi- ja finišialas kohtunike vaateväljas. Mujal rajal peab tehnilise rikke võistleja kõrvaldama ise kaasa võetud vahenditega.

13. MEDITSIINILINE ABI 

13.1. Esmase meditsiinilise abi tagab võistlust teenindav meedikutebrigaad, mis paikneb võistluskeskuses ent vajadusel sõidab rajale välja.

14. KARISTUSED 

14.1. Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI võistlusmäärustikule, EJL võistlusreglemendile ja käesolevale juhendile.

14.2. Vale nime all startinud osavõtja diskvalifitseeritakse.

14.3. Rajal prügi maha visanud võistleja diskvalifitseeritakse. 

14.4. Raja lõikamise korral rada täielikult mitteläbinud võistleja diskvalifitseeritakse.

15. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE 

15.1. Tulemused selgitatakse võistluspäeval võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal, võttes arvesse ka miinusringide arvu. Kõik võistlejad finišeeruvad peale liidri lõpetamist, ent miinusringide arvestamiseks lisatakse miinusringi saanud võistleja lõpuajale 15 minutit iga miinusringi kohta.

15.2. Tulemuste selgitamise aluseks on kõiki võistlejaid hõlmav absoluutarvestuse protokoll.

16. TULEMUSTE AVALDAMINE 

16.1. Esialgsed tulemused avaldatakse võistluspäeva õhtul võistluste ametlikul koduleheküljel www.aerobike.ee

16.2. Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade, kaasvõistlejate ebasportliku käitumise või muu analoogse suhtes on osalejatel õigus esitada proteste 6 võistlustele järgneva päeva jooksul. Protestid tuleb esitada e-posti teel aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

16.3. Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.aerobike.ee ja teistes asjast huvitatud portaalides hiljemalt 7 päeva peale võistluse toimumist.

16.4. Peale lõplike protokollide avaldamist laekunud proteste enam ei rahuldata ning tulemusi ei muudeta.

17. AUTASUSTAMINE 

17.1. Auhinnatseremoonia algab ürituskeskuses ca 15 minutit peale võistlussõidu võitja finišeerumist ning viiakse läbi esialgsete võistlustulemuste põhjal. Kui protokolle hilisemalt korrigeeritakse, siis ei mõjuta see juba väljastatud auhindu - auhindu ringi ei tõsteta.

17.2. Autasustatavatele on autasustamisel osalemine auhinna kättesaamiseks kohustuslik - hilisemat auhindade väljastamist ei toimu. Autasustamisele ilmumata jätmisega loobub võistleja oma auhinnast.

17.3. Autasustatakse absoluutarvestuse kolme kiireimat meest ja absoluutarvestuse kolme kiireimat naist. Kuivõrd tegu on ennekõike meeleolu- ja elustiilivõistlusega, siis vanuseklasside võitjaid poodiumil ei autasustata.

18. MUU INFORMATSIOON 

18.1. Võistlused viiakse läbi juhindudes UCI võistlusmäärustikust, EJL võistlusreglemendist, käesolevast juhendist ja Hiiumaa Spordinädalavahetuse traditsioonidest.

18.2. Rajatähiseks olevate elava tulega küünalde pikali sõitmine on rangelt keelatud! Küünla katki sõitnud ratturit karistatakse kohtunikekogu poolt hoiatuse, ajatrahvi või diskvalifitseerimisega.

18.3. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on kursis võistlusjuhendiga ning aktsepteerib kõike seal sätestatut, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise, korraldajale mistahes kahjunõudeid esitamata.

18.4. Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluskorraldajate märguannetest. Kui võistlustrass kulgeb mööda avalikku teed, peavad võistlejad järgima liiklusseadust ja sõltumata korraldajapoolsetest pingutustest kandma ka ise hoolt oma liiklusturvalisuse eest.

18.5. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik!

18.6. Võistlussõidu ajal rajal soojendamine, treenimine ja rajaga tutvumine on keelatud.

18.7. Väljaspool oma võistlussõitu on finišijoone ületamine on keelatud. 

18.8. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.

18.9. Kohtunikekogu nõusoleku korral on korraldajal õigus võistlusjuhendit täiendada või muuta.

19. LISAINFO JA TAGASISIDE ANDMINE 

19.1. Hiiumaa Spordinädalavahetuse koduleht ning ametlik infoallikas on www.aerobike.ee.Juhul kui erinevates portaalides on üleval mõnes nüansis erinev info, siis kehtib võistluste ametlikul kodulehel olev info.

19.2. Kontaktid tagasiside andmiseks

• Vead protokollides - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Kohtuniku tööd ja reglementi puudutavad küsimused ning protestid kaasvõistlejate määrusvastase käitumise osas - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Üldorganisatoorsed küsimused ja ettepanekud - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

20. KORRALDAJA 

Hiiumaa Spordinädalavahetuse korraldaja on MTÜ AeroBike Cycling Agency koostöös OÜ AeroBike, Emmaste Spordiklubi ja Emmaste Vabaajakeskusega.