HIIUMAA SPORDINÄDALAVAHETUSE VÕISTLUSJUHEND 2022

 1. LÜHITUTVUSTUS
  1. Hiiumaa Spordinädalavahetus on 2022 aastal 2-päevane spordiüritus. Laupäeval leiab Emmastes aset traditsiooniline küünlavalgel spordiõhtu, mis koosneb öörattarallist ning ööjooksust. Pühapäeval leiab Kärdla külje all Paluküla terviserajal aset rattasõit, mis spordinädalavahetusse lisandunud uue võistlusena kulgeb Paluküla terviserajal ning selle vahetus ümbruses paiknevatel teedel ja metsaradadel.
   Kahepäevane koondarvestusega rattaüritus on meeleolukaks punktiks hooajale, kus esimesel võistluspäeval võisteldakse ööpimeduses 1000 õueküünla valgel ning teisel päeval avastatakse uusi rattaradu Paluküla terviserajal Hiiumaal.
 2. DISTANTSID JA ALAD
  • Laupäeval, 8. oktoobril, Emmastes.
   • Ratas:
    • võistlussõit 30 km (10 ringi)
    • elamussõit 6 km (2 ringi)
    • lastesõidud võistluskeskuses (ca 800m ring)
   • Jooks (vt eraldi juhend):
    • 16+ eluaastat (2 ringi)
    • 10-15 eluaastat (1 ring)
    • lastejooksud võistluskeskuses (ca 800m ring)
  • Pühapäeval, 9. oktoobril, Paluküla terviserajal.
   • Ratas:
    • võistlussõit 36 km (3 ringi)
    • elamussõit 12 km (1 ring)
    • lastesõidud võistluskeskuses (ca 600m ring)
 3. AJAKAVA
  • Laupäeval: 
   • 17.00-19.45 - numbrite väljastamine ja kohapeal registreerumine
   • 17.45 - lastesõidud võistluskeskuses (ca 800m ring)
   • 18.00 - lastejooksud võistluskeskuses (ca 800m ring)
   • 18.15 - start põhijooksudele
   • 19.05 - parimate jooksjate autasustamine
   • 19.15 - start elamussõidule
   • 20.00 - start võistlussõidule
   • 21.15 - parimate ratturite autasustamine
   • 21.30 - võistluskeskus ja finiš suletakse
  • Pühapäeval:
   • 11.00-12.15 - numbrite väljastamine ja kohapeal registreerumine
   • 12:00 - lastesõidud võistluskeskuses (ca 600m ring)
   • 12.30 - ühisstart põhi- ja elamussõidule
   • 14:30 - parimate ratturite autasustamine sh parimate ratturite autasustamine kahe võistluspäeva koondarvestuses 
   • 15.30 - võistluskeskus ja finiš suletakse
 4. VÕISTLUSRADA
  1. Esimese võistluspäeva rada on tähistatud ca 1000 õueküünlaga, rada kulgeb 3 km ringil mööda metsateid ja –singleid ning asfaltteed.
  2. Teise võistluspäeva rada on tähistatud kilelintide ning suunavate nooltega, rada kulgeb 12 km ringil mööda suusarada, metsateid, -singleid ja asfaltteed.
 5. RATTAKLASSID JA STARDID
  1. Esimesel võistluspäeval on kaks eraldi starti: võistlus- ja elamussõidu start. 
  2. Teisel võistluspäeval on üks start: võistlus- ja elamussõidu ühisstart.
  3. Elamussõidu puhul ei ole tegemist võidusõiduga - tegu on elustiilistardiga, mille eesmärgiks on nautida rattasõitu ja tervislikku liikumist ning tutvuda Hiiumaaga.
  4. Võistlussõidul rattaklasse ei ole - sõltumata kasutatavast rattatüübist võistlevad osalejad teineteisega võrdsetel alustel ühes ja samas arvestuses. Lubatud on võistelda kõigi standardsete inimjõul liikuvate ratastega. Elektrirataste kasutamine on võistlussõidul keelatud. Elektrirattad on lubatud ainult elamussõidul.
 6. LASTESÕIDUD
  1. Lastesõidud on tasuta ning eelregistreerimine pole vajalik. Üritusel kohapeal antakse lapsele soovi korral sekretariaadist lastesõitude number. Lastesõitudes paremusjärjestust ei koostata ning kiireimate autasustamist ei ole. Kõik distantsi läbinud lapsed on tublid ja võitjad!
  2. Kohustuslik on kiivri kandmine, ilma kiivrita lapsi starti ei lubata!
 7. VANUSEKLASSID
  1. Individuaalset arvestust peetakse võistlussõidu üleüldises absoluutarvestuses kui ka vanuseklasside arvestuses. Meeskondlikku arvestust ei ole.
  2. Vanuseklassid määratakse sünniaasta järgi, võistlussõidu arvestust peetakse alljärgnevas tabelis toodud vanuseklassides. Elamussõidul vanuseklasse ei ole. 

   Meeste 

   vanuseklassid

   Meeste sünniaastad

   Naiste vanuseklassid

   Naiste 

   sünniaastad

   M-U15

   2007 ja 

   nooremad

   M-U17

   2005 - 2006

   N-U17

   2005 ja 

   nooremad

   M-U19

   2003 - 2004

   N-U19

   2003 - 2004

   M-U30

   1992 - 2002

   N-U30

   1992 - 2002

   M30

   1982 - 1991

   N30

   1982 - 1991

   M40

   1972 - 1981

   N40+

   1981 ja 

   vanemad

   M50

   1962 - 1971

   M60+

   1961 ja 

   vanemad

 8. REGISTREERUMINE JA OSALUSTASU
  1. Registreerumine etappidele toimub kas eelregistreerumise teel läbi www.aerobike.ee portaali registreerumismooduli tasudes või üritusel kohapeal sularahas tasudes.
  2. Aastal 2022 kehtivad osalustasud:
  3. Mõlemale võistluspäevale registreerumisel.

   Hinnavoorud

   Võistlussõit

   Elamussõit

   Hinnavooru lõpp

   I voor

   40€

   10€

   Üritusele eelneva nädala neljapäeval

   II voor

   50€

   15€

   Ürituspäevaga sama nädala neljapäeval

   Üritusel kohapeal

   60€

   20€

   Kuni registratuuri sulgemiseni

  4. Ühele võistluspäevale registreerumisel.

   Hinnavoorud

   Võistlussõit

   Elamussõit

   Hinnavooru lõpp

   I voor

   25€

   5€

   Üritusele eelneva nädala neljapäeval

   II voor

   30€

   8€

   Ürituspäevaga sama nädala neljapäeval

   Üritusel kohapeal

   35€

   10€

   Kuni registratuuri sulgemiseni

  5. Üritusel kohapeal on võimalik registreeruda ainult tasudes selle eest sularahas, kaardimakse võimalus puudub!
  6. Eelregistreerumist ehk soodushinnaga registreerumist pole võimalik sõltumata osalemata jätmise põhjusest hiljem tühistada ega asendada mõne muu üritusega. Võistluse nominaalseks osalustasuks on kohapeal registreerumise hind. Kohapeal registreerudes puudub mitte startimise risk. Eelregistreerumisega kaasneb aga paratamatult oht, et elu võib plaane muuta ning ei õnnestugi osalema tulla. Kompenseerimaks seda riski, pakutakse eelregistreerumisel allahindlust. Mida pikemalt ette registreerida, seda suurem on risk, et midagi võib vahele tulla ning seda suurem on ka allahindlus! Eelnevast lähtuvalt palume võistlejatel mõista, et eelkirjeldatud põhjusel sooritatud registreerumise osalustasu ei tagastata ega kanta järgmistele võistlustele edasi sõltumata osalemata jätmise põhjusest.
 9. OSALUSTASU SISALDAB
  1. Tähistatud rada, ajavõttu ja tulemust protokollis, võistlusnumbrit, arstiabi kättesaadavust võistluskeskuses, auhindasid poodiumikohtadele ja päevajuhti stardipaigas.
 10. ÜMBERREGISTREERUMINE JA NIMEVAHETUS
  1. Osaleja ümberregistreerumisel suurema osalustasuga distantsilt väiksema osalustasuga distantsile on tasuta, ent osalustasude hinnavahet ei tagastata. Ümberregistreerumisel väiksema osalustasuga distantsilt suurema osalustasuga distansile tuleb tasuda hinnakirjajärgne osavõtutasude vahe.
  2. Võistleja nimevahetus on tasuta ning seda saab teha vaid ürituspäeval sekretariaadis.
 11. VÕISTLUSNUMBRID, KIIBID JA STARDIGRUPID
  1. Võistlussõitudel kasutatakse võistlusnumbrit, mille taguküljele on kleebitud ajavõtukiip.
  2. Võistlusnumber tuleb kinnitada ratta juhtraua ette. Number tuleb kinnitada nii, et see oleks eest vaadates selgelt loetav. Numbrite valesti paigutamise tõttu tuvastamata jäänud võistlejatele tulemust lõpuprotokollis ei tagata.
  3. Esimesel võistluspäeval eraldi stardigruppe ei ole. Kõik sama distantsi osalejad stardivad koos ühest stardikoridorist. Teisel võistluspäeval stardivad elamussõitjad võistlussõitjate tagant.
 12. OSALEJATE TOITLUSTAMINE
  1. Esimesel võistluspäeval võistlusrajal joogi- ega söögipunkte ei ole. Teisel võistluspäeval on võistlussõidul osalejatele võistluskeskuses joogipunkt.
 13. TEHNILINE ABI
  1. Korraldaja ei taga võistleskeskuses ega võistlusrajal varuosi ega tehnilist abi.
  2. Võistlejale tehnilise abi osutajaid võistlusrajale ei lubata, kõrvalist tehnilist abi on lubatud kasutada ainult stardi- ja finišialas kohtunike vaateväljas. Võistlusrajal peab tehnilise rikke võistleja kõrvaldama ise kaasa võetud vahenditega.
 14. MEDITSIINILINE ABI
  1. Esmase meditsiinilise abi tagab võistlust teenindav meedikute brigaad, mis paikneb võistluskeskuses ent vajadusel sõidab rajale välja.
 15. KARISTUSED
  1. Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI võistlusmäärustikule, EJL võistlusreglemendile ja käesolevale juhendile.
  2. Vale nime all startinud osavõtja diskvalifitseeritakse.
  3. Rajal prügi maha visanud võistleja diskvalifitseeritakse.
  4. Raja lõikamise korral rada täielikult mitteläbinud võistleja diskvalifitseeritakse.
 16. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
  1. Esimese võistluspäevaa võistlussõidu tulemused selgitatakse võistluspäeval võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal, võttes arvesse ka miinusringide arvu. Kõik võistlejad finišeeruvad peale liidri lõpetamist, ent miinusringide arvestamiseks lisatakse miinusringi saanud võistleja lõpuajale 15 minutit iga miinusringi kohta. 
  2. Teise võistluspäeva võistlussõidu tulemused selgitatakse võistluspäeval võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal.
  3. Tulemuste selgitamise aluseks on kõiki võistlejaid hõlmav absoluutarvestuse protokoll.
  4. Esimese ja teise võistluspäeva koondtulemused arvestatakse kahe päeva ajaliste tulemuste summeerimise teel.
 17. TULEMUSTE AVALDAMINE
  1. Esialgsed tulemused avaldatakse võistluspäevae õhtul võistluste ametlikul koduleheküljel aerobike.ee
  2. Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade, kaasvõistlejate ebasportliku käitumise või muu analoogse suhtes on osalejatel õigus esitada proteste 6 võistlustele järgneva päeva jooksul. Protestid tuleb esitada e-posti teel aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
  3. Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel aerobike.ee ja teistes asjast huvitatud portaalides hiljemalt 7 päeva peale võistluse toimumist.
  4. Peale lõplike protokollide avaldamist laekunud proteste enam ei rahuldata ning tulemusi ei muudeta.
 18. AUTASUSTAMINE
  1. Auhinnatseremoonia algab võistluskeskuses ca 15 minutit peale võistlussõidu võitja finišeerumist ning viiakse läbi esialgsete võistlustulemuste põhjal. Kui protokolle hilisemalt korrigeeritakse, siis ei mõjuta see juba väljastatud auhindu - auhindu ringi ei tõsteta.
  2. Autasustatavatele on autasustamisel osalemine auhinna kättesaamiseks kohustuslik - hilisemat auhindade väljastamist ei toimu. Autasustamisele ilmumata jätmisega loobub võistleja oma auhinnast.
  3. Autasustatakse võistluspäeva ja kahe võistluspäeva koondtulemuste baasil absoluutarvestuse kolme kiireimat meest ja absoluutarvestuse kolme kiireimat naist. Kuivõrd tegu on ennekõike meeleolu- ja elustiilivõistlusega, siis vanuseklasside võitjaid poodiumil ei autasustata.
 19. VÕISTLUSKESKUS JA PARKIMINE
  1. Esimese võistluspäeva võistluskeskus paikneb Emmaste südames. Parkimine toimub võistluskeskuse vahetus läheduses asuvate teede äärtes.
  2. Teise võistluspäeva võistluskeskus paikneb Paluküla terviserajal. Parkimine toimub Paluküla terviseraja parklas.
  3. Parkimisel arvestada liiklust reguleerivate märkidega.
 20. MUU INFORMATSIOON
  1. Võistlused viiakse läbi juhindudes UCI võistlusmäärustikust, EJL võistlusreglemendist, käesolevast juhendist ja Hiiumaa Spordinädalavahetuse traditsioonidest.
  2. Rajatähiseks olevate elava tulega küünalde pikali sõitmine on rangelt keelatud! Küünla katki sõitnud ratturit karistatakse kohtunikekogu poolt hoiatuse, ajatrahvi või diskvalifitseerimisega.
  3. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on kursis võistlusjuhendiga ning aktsepteerib kõike seal sätestatut, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise, korraldajale mistahes kahjunõudeid esitamata.
  4. Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluskorraldajate märguannetest. Kui võistlustrass kulgeb mööda avalikku teed, peavad võistlejad järgima liiklusseadust ja sõltumata korraldajapoolsetest pingutustest kandma ka ise hoolt oma liiklusturvalisuse eest.
  5. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik!
  6. Võistlussõidu ajal rajal soojendamine, treenimine ja rajaga tutvumine on keelatud.
  7. Väljaspool oma võistlussõitu on finišijoone ületamine keelatud.
  8. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.
  9. Kohtunikekogu nõusoleku korral on korraldajal õigus võistlusjuhendit täiendada või muuta.
 21. LISAINFO JA TAGASISIDE ANDMINE
  1. Hiiumaa Spordinädalavahetuse koduleht ning ametlik infoallikas on aerobike.ee. Juhul kui erinevates portaalides on üleval mõnes nüansis erinev info, siis kehtib võistluste ametlikul kodulehel olev info.
  2. Kontaktid tagasiside andmiseks:
   • vead protokollides - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
   • kohtuniku tööd ja reglementi puudutavad küsimused ning protestid kaasvõistlejate määrusvastase käitumise osas - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
   • üldorganisatoorsed küsimused ja ettepanekud - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 22. KORRALDAJA
  1. Hiiumaa Spordinädalavahetuse korraldaja on MTÜ AeroBike Cycling Agency koostöös OÜ AeroBike, Emmaste Spordiklubi, Emmaste Vabaajakeskuse ning Hiiumaa jooksugrupiga.