EventRent Elamussõitude Sari / 4. etapp / Polari Urban sõit

Kuupäev: 06.08.2016

Koht: Tallinn, Stockmanni parkimismaja

Formaat: MTB linnasprint.

Esmalt sõidavad kõik võistlussõitude osalejad 3 ringi pikkuse (ca 3 km) kvalifikatsioonisõidu eraldistardi põhimõttel. Seejärel jagatakse osalejad lähtuvalt eelsõidu aegadest MTB sõidu A, B ja C finaalidesse ning fatbike osalejad fatbike sõidu A, B ja C finaalidesse. Finaalidesse jagamine viiakse läbi nii, et 10 kiireimat vastava distsipliini võistlejat saavad otse ajaga oma ala A-finaali, ülejäänud võistlejad jagatakse võrdselt B ja C-finaali vahel. (Lähtuvalt võistlejate arvust võidakse neid arvusid võistluspäeval muuta). Esmalt sõidetakse C-finaalid, mille 5 kiiremat saavad edasi A-finaali, ülejäänute lõpukoht fikseeritakse protokollis lähtuvalt finišeerumise järjekorrale. Seejärel Sõidetakse B-finaalid, mille 10 kiiremat saab edasi A-finaali, ülejäänutele fikseeritakse koht üldisesse lõpuprotokolli lähtuvalt finišeerumise järjekorrast C-finaalist koha saanud sportlaste ette. Päeva lõpus sõidetakse A-finaalid, kus selgitatakse üldvõitjad. Tervisesõit toimub ühisstardist 15 minuti pikkuse sõidu põhimõttel.

Distants:

 • MTB sõit (3 ring kvalifikatsioon + 5 ringi finaalsõidud)
 • Fatbike sõit (3 ring kvalifikatsioon + 5 ring finaalsõidud)
 • Tervisesõit (15 minutit)

 

Kaart:

 • Võistlus sõidetakse 900m pikkusel ringil, mis 99% ulatuses kulgeb parkimismaja sees. Mööda kaldkorruseid sõidetakse ülesse kõige kõrgemale korrusele ning seejärel mööda spiraali alla. Vaid uuele ringile minekuks sõidetakse hetkeks parkimismajast välja.
 • Start ja finiš paiknevad esimesel poolkorrusel.
 • Võistluse ajal on rajal soojendamine keelatud. Võistlejatele on soojendamiseks ülesse seatud pukkidega soojendusala esimesele poolkorrusele. Jalgsi pealtvaatajatel on võimalik liikuda kõikidel poolkorrustel.

 

Ajakava:

 • Numbrite väljastamine ja kohapeal registreerimine stardipaigas kell 20:00 kuni 21:00
 • Start tervisesõidule kell 21:00
 • Rada võistlussõitjatele rajaga tutvumiseks avatud: 21:00-21:15
 • Kvalifikatsioonisõidud MTB sõidu ja fatbike sõidu osalejatele alates 21:20
 • Finaalsõidud alates kell 22:00 (osalejate rohkuse korral jooksvalt peale kvalifikatsioonisõidu lõppu)
 • Parimate autasustamine ca 15 min peale A-finaalide lõppu.
 • Rada suletakse, võistluspäeva lõpp kell 24:00

 

Parkimine:

 • Võistlejatel palume parkida autod ümberkaudsetesse parklatesse lähtuvalt seal kehtivast parkimiskorraldusest. Eraldi parkimiskorraldus võistlejatele loodud pole.
 • Stockmanni parkimismajasse parkida pole võimalik.

 

Soojaks sõitmine:

 • Rajal soojendamine on võistluse ajal keelatud. Austagem kaasvõistlejaid ning laskem neil häirimatult oma võistlussõidule keskenduda.
 • Soojendamiseks on rada võistluspäeval avatud paralleelselt tervisesõiduga vahemikus 21:00 kuni 21:15.

 

Lasteprogramm:

 • Võistluspäeva ajakavast tulenevalt lasteprogrammi sellel etapil ei ole.

 

Raja kirjeldus:

Ringi pikkus on ca 900 m ning see kulgeb 99% ulatuses Stockmanni parkimismajas. Mööda korruseid sõidetakse parkimismaja kõige kõrgemale korrusele ning seejärel mööda spiraalteed tagasi alla. Vaid uuele ringile minekuks väljutakse korraks parkimismajast.

 

Auhinnad:

 • Urban sõidul autasustatakse auhinnameene ja rahalise või esemelise auhinnaga nii MTB sõidu kui fatbike sõidu absoluutarvestuse kolme parimat meest ning ühte kiireimat naist. Täiendavalt autasustatakse auhinnameenega iga vanuseklassi võitjat.

 

Muud olulist:

 • Urban sõit on väga vaatemänguline ja unikaalne rattavõistlus. Kutsu üritust vaatama ka oma sõbrad ja tuttavad!
 • EventRent sari on meelelahutuslik ja mänguline võistlusformaat harrastusratturitele. Aita meil võistlust edasi arendada ning kutsu ka oma sõbrad osalema.
 • Juhime tähelepanu, et kuigi korraldajad annavad endast maksimumi võistlejate ohutuse tagamiseks, kaasneb rattaspordiga traumade ja rattavarustuse purunemise oht. Starti asumisega kinnitab iga võistleja, et on kaasnevate ohtudega kursis ning õnnetuse korral vastutab tagajärgede eest ise, esitamata korraldajatele mistahses vormis kahjunõudeid.