I etapp - Tallinna MV eraldistardis

Kuupäev:
12 Mai 2010
Distsipliin:
eraldistart
Koht:
Söeterminali tee, Muuga
Kellaaeg:
Start on avatud 19.00-20.00
Distants:
9,0 km ühe pöördega
Teekate:

100% sile, pindamata, aukudeta mõne aasta vanune asfalt

Eriauhinnad:
  • Tallinna linna diplomid ja auhinnad iga vanuseklassi kolmele kiireimale tallinnlasele. Absoluutarvestuse kiireimale tallinnlasele omistatakse aga linna meistri nimetus.
  • Parim mees - Maag eriauhind
  • Parim Naine - Maag eriauhind
  • Viimane - lohutusauhind Maagilt
  • 50. koht - rest jogurtit
  • 100. koh - rest jogurtit
  • Tallinna MV autasustamine toimub 15min enne järgmise etapi algust. AS Maag auhinnad ja Lihaauhinnad saab kätte kohe peale sõidu lõppu. Autamisele mitte ilmumise korral võib auhinna vastu võtta sportlase esindaja, ent hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.
Avatus tuultele:

   Keskmine: ühel pool teed on terve raja ulatuses mets; teisel pool hõredalt puud. Tuul ei ole selle raja juures küll peamine faktor, ent siiski soodsaim tuulesuund on läänetuul, mis aitaks hoida kiirust mõlemal ülesmäge lõigul.

Raja kirjeldus:

   Kuna distants on lühike, rada suhteliselt suletud tuultele ja teekate väga hea, on see etapp sobilik suure keskmise kiiruse arendamiseks.
   Stardist liikuma hakates kulgeb rada esialgu täiesti siledal maastikul. Kui sõidetud umbes 1km, hakkab tee vaikselt tõusma ning teise kilomeetri paikku on väike mägi. Peale tõusu tuleb ilmselt kõige tuulisem osa rajast. Kui sõidetud ca 3.5km, hakkab tee vaikselt jälle langema, kulmineerudes allamäge lõiguga vahetult enne pööret. Pööre paikneb 4,5ndal kilomeetril, täpselt laskumise lõpus. Seal asub ka raja kõige madalam punkt. Peale pööret kulgeb rada kohe tagasi ülesmäge, mistõttu on ilmselt kasulik säästa tavapärasest rohkem jõudu hoo üles kiirendamiseks. Seitsmendal kilomeetril ootab ees aga laskumine, millel saavutatakse ilmselt päeva suurim sõidukiirus. Kuna lõpuni jääb mäeharjalt vaid 2km, on tegu tõenaoliselt kohaga, kust alates tuleb maksimaalselt kannatada lõpuni.

Rajarekordid:

I Ervin Korts-Laur 2010; 10:46,3; keskmine kiirus: 49,57 km/h
II Martin Puusepp 2007; 11.25,4; keskmine kiirus: 46,74 km/h
III Mihkel Reile 2007; 11.26,2; keskmine kiirus: 46,69 km/h

Lisaväärtused:
  • Võimalik osta spordisööke ja jooke
Rajakaart:

Rajaprofiil: