Arhiiv

 
   Temposõidu rattapäevakute traditsioon sai algusel aastal 1986. Küll sõideti võidu teisipäeviti, kolmapäeviti, küll neljapäeviti, ent alates sellest ajast on nädalasisest temposõidusarja katkematult peetud.
 
   Sarja asutamisest kuni aastani 2006 oli sarja korraldajaks Klubi Ratas eesotsas Rein Nõuga. Ei saa jätta mainimata, et pöördelistel aegadel, kui rahva koos tegemise tahe oli suur, kasvas hoogsalt ka osalejate arv, küündides populaarsematel etappidel suisa üle 200. See oli tõsine maamärk, sest 90ndate keerulistel aastatel osalejate arv tunduvalt langes ning uuesti ületati 200 võistleja piir alles hooajal 2012.
  
   Kui Rein Nõu 2005 aasta sügisel kõrge vanuse tõttu korraldustegevusest loobus, siis kerkisid sarja tuleviku kohale tumedad pilved. Et temposõidu traditsioon välja ei sureks, siis otsustas kastanid tulest välja tuua Eesti Jalgratturite Liit ning peakorraldajaks sai Hanno Kross. Tema eestvedamisel toimus võistlussari aastal 2006, kandes nime Hawaii Expressi Maanteekarikasari. Toona koosnes sari viiest etapist, millest kolm olid individuaalsed temposõidud ning kaks handicap tüüpi võistlused. Etappidest võttis osa keskeltläbi sadakond võistlejat.
  
   Aastaks 2007 leiti aga sarjale uus korraldaja, kelleks sai Tiit Idarand. Siiski loodetud progressi ei toimunud. Osavõtjate arv jäi tol aastal võrdlemisi tagasihoidlikuks, jäädel nukramatel juhtudel suisa alla 40 võistleja.
  
   Alates aastast 2008 on sarja korraldajaks AeroBike ning võistlused hakkasid toimuma kolmapäeviti. Järgnesid mitmed uuendused ning sari sai uue nime - Aerobike.ee Temposõdu Karikasari. Võistluspaikadeks olid Tallinna lähedased väikese liiklusega kõrvalised teed. Just sellesse aastasse jääb ka sarja senine kõige suurem etappide arv - peeti suisa 12 osavõistlust. Osalejate arv siiski koheselt taevasse ei sööstnud, kõikudes 60 ja 80 võistleja vahel. Oluliseks teetähiseks oli 2008. aastal ka sarjale peasposnori leidmine, kelleks oli Autoasi. Tõsi, peasponsori nime sarja nime osaks toona veel ei lisatud.
   
   Aastal 2009 jätkas sari Aerobike.ee Temposõidu Karikasarja nime all, ent etappide arvu vähendati kaheksa etapini. Kuigi osalejate arv etappidel kasvas ning napilt alistati kõige populaarsemal etapil ka 100 osaleja piir, oli aasta sarjale äärmiselt raske. Kuna majandussurutise tõttu loobus Autoasi sponsoreerimisest ning uut rahalist toetajat ei õnnestunud leida, olid vahendid üsnagi piiratud. Siiski leidsid aset aga üks oluline uuendus võistlusilmes - kahel etapil katsetati veoautot stardirambina.
  
   Uue murrangu sarja arengusse tõi aasta 2010, kui sari leidis omale peatoetaja AS Filtri näol. Muutus ka sarja nimi, milleks sai Filter Temposõidu Karikasari. Kuigi etappide arv vähenes kaheksalt kuue osavõistluseni, kasvas osalejate arv jõudsalt. Kõige populaarsemal etapil oli stardis 152 võistlejat. Koos võistlejate arvu kasvuga paisus ka võistluslinnak: tekkis pukkidest soojendusala, veoauto kastist startimine sai standardiks ning kommentaator võistluspaigas sai võistluste lahutamatuks osaks.  
 
   Hooajal 2011 võistlejate arvu kasv jätkus. Uueks osalejate rekordiks sai 188 võistlejat. Võistluslinnak kasvas lastebatuudi, stardikaare ja autopartneri sõidukite võrra. Võistluspaigas hakkas käima ka rattapartner Hawaii Express.
  
   Ka aasta 2012 oli edukas - võib isegi öelda, et väga edukas. Nimelt küündis osalejate arv uutesse kõrgustesse, saavutades keskmiseks näitajaks 202 võistlejat etapi kohta. Maksimaalne startijate hulk oli aga koguni 222, mis tähendas, et sari oli ületanud Klubi Ratas aegse osalejate rekordi. Suurima uuendusena jäi hooajast meelde aga Stockmanni naisteprogrammi käivitamine, mille tulemusena kolmekordistus osalevate naiste arv.
 
   Hooajal 2013 kerkis osalejate rekord uue saja piirimaile, tipnedes 298 võistlejaga Pirita etapil, mis on ühtlasi sarja senine ratturite rekord. Lisaks sai mMöödunudaastal edukalt käivitunud Stockmanni naisteprogramm ka meestele suunatud analoogi, Europark meesteprgrammi.
 
   Hooajal 2014 uut absoluutset sarja osalejate rekordit küll ei sündinud, kuid etappide keskmine osalejate arv kerkis 251 inimeseni. Võistluskeskust asusid dekoreerima uued piirdeaiad ning täispuhutavad telgid - võistluskeskuse ilme paranes märgatavalt. Samuti võeti suund sellele, et võistluste ajal oleks trassidel liiklus suletud - kuuest etapist neljal see nii ka oli.
 
Hooag 2015 kulges sarja jaoks stabiilsuse noodi all. Keskmine osalejate arv oli 241 võistlejat. Jätkati investeeringuid võistluskeskuse täiustamiseks ning suunati suurt tähelepanu liiklusohutusele. Samas sai hooaja lõpuks selgeks, et liikluse sulgemisega kaasnev pahameel on liiga suur, et senistel trassidel jätkata. Sari otsustas loobuda suurtel teedel võistlemisest ning hakata uuesti eelistama väikese liikluskoormusega radasid. Sellel aastal mindi üle ka kiipidega ajavõtule ning hakati osalejatele pakkuma lisaks finišiajale ka pöördeaegasid.

 

Hooag 2016 tõi sarjale kaasa uue kesmise osalejate arvu rekordi, milleks oli 260 ratturit. Kõigi aegade suurim osalejate arv jäi endiselt 2013 aastasse, kuid stabiilselt näitas sari tugevnemise märke. Liiklusproblemaatilise Tabasalu raja asemel võeti kasutusele Kiili võistlustrass ning hakatakse pidama Eesti ja Läti Filter sarjade ühist finaali Iklas. Sari paisub seega seitsmeetapiliseks.

 

Aasta 2017 tõi põhimõttelise uuenduse - rattasarjast sai spordisari. Nimelt rattasõitude kõrvale lisandusid ka 5 km pikkused maanteejooksud. Tõsi, suurt populaarsust jooksudistants esialgu siiski ei saavutanud, osalejate arv jäi paarikümne võistelja piiresse. Rattadistantsi osalejate arv jäi varasemaga võrreldes samaks.

 

Hooaeg 2018 toob sarjale taaskord nimemuutuse. Kuna tegu on nüüd ratta- ja jooksusarjaga, siis nimetatakse Filter Temposõidu Karikasari ringi lihtsalt Filter Temposarjaks. Märkimisväärseks uuenduseks on veel ka see, et loobutakse AeroBike poolt 2008 aastal juurutatud süsteemist, kus igal võistlusrajal võisteldakse aastas kaks korda. Nimelt kahe Pirita etapi asemel jääb vaid üks Pirita etapp ning teist hakkab asendama omapärane mäega Maardu rada.