Etapid 2019

Etapid toimuvad Tallinnas spordiklubis Arigato, Tartus spordiklubis Arena. Distantsid on järgmised:

Etapi #    Kuupäev    Täiskasvanutele    Noortele     Osalejad    
1. etapp    13.01.2019    10 km (W/kg+aeg)    4 km (W/kg+aeg)    stardigrupid
2. etapp    27.01.2019    1 km + 4km (aeg)    1 km + 2 km (aeg)                               stardigrupid  
3. etapp    10.02.2019    10 km + 200 m (aeg)    4 km + 200 m (aeg)   stardigrupid
4. etapp    03.03.2019    30 min (km)    15 min (km)   stardigrupid

 

  • Noorte distantsil võistlevad järgmised vanuseklassid: M-12, M-14 ja N-16
  • Kõik etapid toimuvad kümnestes gruppides. Registreerimisel saab inimene ise valida omale sobiva stardiaja, ent kohtunikel on õigus teha vajadusel koosseisudesse muudatusi. Lõplikud stardinimekirjad avaldatakse peale eelregistreerimise lõppu.

Etappide iseloomustused:

  1. etapp: Noorte distants on 4 km ja ülejäänud vanusegruppidele on 10 km. Lõplik protokoll koostatakse kahe parameetri järgi, millest üks on W/kg ja teine distantsi läbimise aeg. Esimene parameeter on distantsi läbimisel saadud keskmine võimsus jagatud inimese võistluspaigas mõõdetud kehakaaluga. Teine parameeter on võistlusmaa läbimiseks kulunud aeg. Esmalt koostatakse mõlema parameetri põhjal eraldi pingeread ning vastavalt tulemusele antakse juhendi punktis nr 8 välja toodud valemi järgi punktid. Peale viimaseid sõite summeeritakse mõlema parameetri punktid ning moodustatakse uus pingerida. Enim punkte teeninud sportlane saab etapil esikoha ja vastavalt punktide summale jaotatakse järgnevad kohad. Etapilt koondarvestusse saadavad punktid antakse välja võistlussarja juhendi punktis nr 8 väljatoodud valemi järgi.
  2. etapp: Noorte distants on 1 km + 2 km ja ülejäänud vanusegruppidele 1 km + 4 km. Esmalt sõidetakse 1 km aja peale peale mille lõpetamist sõidetakse teine distants aja peale niipea kui sõit on valmis seatud - 2-3 minutit. Lõplik protokoll koostatakse mõlema sõidu tulemuste põhjal. Iga sõidu kohta koostatakse eraldi pingeread ning vastavalt tulemusele antakse juhendi punktis nr 8 välja toodud valemi järgi punktid. Kahe sõidu eest saadud punktid summeeritakse ja koostataske uus pingerida. Enim punkte teeninud sportlane saab etapil esikoha ja vastavalt punktide summale jaotatakse järgnevad kohad. Etapilt koondarvestusse saadavad punktid antakse välja võistlussarja juhendi punktis nr 8 väljatoodud valemi järgi.
  3. etapp: Noorte distants on 4 km + 200 m ja ülejäänud vanusegruppidele 10 km + 200 m. Esmalt sõidetakse pikem distants peale mille lõpetamist pannakse tööle koheselt 200 m sõit. Mõlemad sõidud toimuvad aja peale. Lõplik protokoll koostatakse nende kahe sõidu tulemuste põhjal. Iga sõidu kohta koostatakse eraldi pingeread ning vastavalt tulemusele antakse juhendi punktis nr 8 välja toodud valemi järgi punktid. Kahe sõidu eest saadud punktid summeeritakse ja koostataske uus pingerida. Enim punkte teeninud sportlane saab etapil esikoha ja vastavalt punktide summale jaotatakse järgnevad kohad. Etapilt koondarvestusse saadavad punktid antakse välja võistlussarja juhendi punktis nr 8 väljatoodud valemi järgi.
  4. etapp: Noorte sõiduks on 15 min ja ülejäänud vanusegruppidele 30 min. Lõplik protokoll koostatakse aja jooksul läbitud distantside põhjal. Etapilt koondarvestusse saadavad punktid antakse välja võistlussarja juhendi punktis nr 8 välja toodud valemi järgi..