Fakto Auto Tallinna Rattafestival 2011
Stockmanni kriteerium
Juhend

1. Eesmärk:

 • Avada atraktiivselt Fakto Auto Tallinna Rattafestival.
 • Rikastada Eesti rattakalendrit uue võistlusformaadiga.
 • Tuua rattavõistlused Tallinna kesklinna.
 • Tõmmata tähelepanu 31. juulil toimuvale Tallinna Rahvasõidule.
 • Arendada Eesti jalgrattasporti.
 • Ühendada rattaspordist huvituvaid inimesi.
 • Meelitada inimesi rattavõistlusi jälgima.
 • Pakkuda kõrge kvaliteediga korraldust.

2. Korraldajad:

 • MTÜ Aerobike Cycling Agency koostöös OÜ Aerobikega.
 • Info: Mihkel Reile (tel. 53422196; e-post: karikasari@aerobike.ee).

3.  Võistluse formaat:

 • Võistlusele lubatakse 100 võistlejat, kes temposõidu põhimõttel sõidavad esmalt kolme ringi pikkuse (3x900m) kvalifikatsioonisõidu.
 • Kvalifikatsioonisõitude alusel paigutatakse võistlejad A, B ja C-finaali. Finaalid toimuvad ühisstardist sõidu vormis.
 • A-finaali pääseb 27+3 ratturit, B-finaali pääseb 35+3 ratturit ning C-finaali pääseb 38 ratturit.. ning sõitude pikkus ca 10 minutit. A-finaalsõidu pikkus on ca 20 minutit, B ja C-finaalide pikkus on mõlemal 10 minutit + üks ring. Võistlusaja täitudes helistatakse stardijoonel kella, mis tähendab, et ringi lõpus on finiš.
 • Koondprotokoll koostatakse põhimõttel, et C-finaalist pääsevad kolm kiireimat B-finaali, ülejäänud võistlejad jagavad omavahel kohad 66...100. B-finaalist pääsevad kolm kiireimat edasi A-finaali, ülejäänud jagavad omavahel kohad 31...65. A-finaalis selguvad kohad  1...30.
 • Vanuseklasside parimad selgitatakse vastava võistlusklassi osalejate eraldamise teel koondprotokollist.
 • Ringiga maha jäänud võistlejatele loetakse finaalsõit lõppenuks ning nad saavad lõpuprotokolli oma finaalsõidu viimased kohad lähtuvalt rajalt eemaldamise järjekorrast.
 • Fakto Auto Tallinna Rattafestivali kolme päeva arvestusse läheb ainult kvalifikatsioonisõidu aeg. Finaalsõitude võistlejad, kes on ringiga maha jäämise tõttu rajalt eemaldatud, ei kaota sellega seoses positsiooni kolme päeva koondarvestuses.

4. Fakto Auto Tallinna Rattafestivali koondarvestus:

 • Fakto Auto Tallinna Rattafestivalil toimub ka kolme päeva arvestus.
  • Koondarvestusse tulemused selguvad Stockmanni kriteeriumi ajasõidu, Tallinna temposõidu ja Tallinna Rahvasõidu aegade summeerimise tulemusena.
  • Kolme päeva kokkuvõttes autasustatakse absoluutarvestuse kolme kiireimat võistlejat.
  • Juhul kui võistleja katkestab mõnel võistluspäeval või osaleb ainult kahel festivali etapil, siis loetakse ta koondarvestuses katkestajaks.
 • Kõik Fakto Auto Tallinna Rattafestival ei ole velotuur. Kõik osavõistlused on iseseisvad üritused, neid saad sõita ka ükshaaval ilma koondarvestuses osalemata.

5. Aeg ja Koht:

 • Stockmanni kriteerium toimub 29. juulil 2011.
 • Start paikneb Stockmanni kaubamaja parkimismaja esimesel korrusel, Liivalaia 53, Tallinn
 • 19:00 parkimismaja suletakse autodele. Võistlejatel on võimalik parkida Stockmanni kaubamaja sisehoovi või lühiümbruse tänavatele lähtuvalt kehtivast liikluskorraldusest.
 • 19:00...19:30 toimub stardimaterjalide väljastamine ja vabade võistluskohtade olemasolul kohapealne registreerimine.
 • 19:30...20:00 rajaga tutvumine. Eelnevalt parkimismajja sisenenud autodel on võimalik majast lahkuda.
 • 20:00...21:00 kvalifikatsioonisõidud eraldistardi põhimõttel. Rajal soojendamine on keelatud.
 • 21:00...21:15 soojendusaeg rajal. Parkimismajja jäänud autodel on võimalik majast lahkuda.
 • 21:15...21:30 C-finaal.
 • 21:30...21:35 soojendusaeg B-finaalis osalejatele.
 • 21:35...21:50 B-finaal.
 • 21:50...22:00 soojendusaeg A-finaalis osalejatele.
 • 22:00...22:25 A-finaal.
 • 22:45 Autasustamine.

6. Distants:

 • Stockmanni kriteeriumi ring sõidetakse 900m pikkusel ringil, mis 99% ulatuses kulgeb parkimismaja sees. Mööda kaldkorruseid sõidetakse ülesse kõige kõrgemale korrusele ning seejärel mööda spiraali alla. Vaid uuele ringile minekuks sõidetakse hetkeks parkimismajast välja.

7. Toitlustuspunktid:

 • Võistlejatele pakutakse võistluskeskuses tasuta kuuma teed, spordijooki ja küpsiseid.
 • Pealtvaatajatele on avatud võistluskohvik.

8. Võistlusklassid:

 • Vanuseklassid määratakse sünniaasta järgi. Arvestust peetakse järgmistes vanuseklassides:
  Mehed Vanuseklass
  Sünniaasta
   Naised
  Vanuseklass
  Sünniaasta
  M
  Noored
  1993 ja nooremad
      
  M
  Põhiklass
  1982 - 1992
   NPõhiklass
  kõik
  M
  Seenior noorem
  1962 - 1981
      
  M
  Seenior vanem
  1961 ja vanemad
      

9. Võistluskeskus:

 • Võistluskeskus asub Stockmanni parkimismajas, Liivalaia 53.
 • Start ja finiš paiknevad parkimismaja esimesel korrusel, pealtvaatajatele on avatud kõik korrused. Kõige ülemisel korrusel paikneb suurem pealtvaatajate ala. Mandaat toimub parkimismaja fuajees.
 • Võistluskeskus on avatud: 29.07.2011 kell 19.00 – 23:00.

10. Registreerimine ja stardimaks:

 • Registreerimine Fakto Auto Tallinna Rattafestivalile, seega ka Stockmanni kriteeriumile, toimub läbi www.aerobike.ee kodulehel asuva registreerimismooduli. See on kättesaadav kodulehe võistluste rubriigi vasakpoolsel menüül. (Või kliki siia!)
 • Registreerida on võimalik kas ainult üheks konkreetseks või mitmeks festivali päevaks korraga.
 • Eelregistreerumise esimene voor lõppeb võistluspäevale eelneval kolmapäeval (27.07.2011) kell 24:00.
 • Eelregistreerumise teine voor on avatud ainult Tallinna Rahvasõidule ning see lõppeb 29.07.2011 kell 24:00.
 • Kohapeal registreerumine on võimalik ainult sularahas vastavalt kehtestatud stardimaksu määrale.
 • Registreerimine Stockmanni kriteeriumile suletakse 100 osaleja täitumisel. Juhul kui 100 osalejat täitub enne planeeritud eelregistreerimise lõppu, siis lõppeb eelregistreerimine varem ning kohapealregistreerimist ei toimu.
 • Registreerudes korraga kõigiks kolmeks festivali päevaks, kehtib hinnasoodustus -20%.
 • Stardimaksu soodustust võimaldavad kupongid lõpetavad kehtivuse üks nädal enne eelregistreerimise esimese vooru lõppu (20.07.2011). Soodustuskupong ja mitmele etapile korraga registreerimise boonus ei dubleeri teineteist. Mõlema olemasolul kasutatakse võistlejale soodsamat varianti.
 • Ümberregistreerumine on võimalik ainult kohapeal sularahas ning see maksab 7 eurot.
 • Võistleja starti mitte ilmumise korral stardimaksu ei tagastata
 • Küsimused ja täiendav info: karikasari@aerobike.ee

E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Sündinud 1992 ja varem
 Sündinud 1993 ja hiljem
I voorII voor
Kohapeal
Etapp:I voor
II voor
Kohapeal
27.07.2011-
29.07.2011Stockmanni kriteerium
27.07.2011
-
29.07.2011
16€
-
30€
= osalustasu =
10€
-
22€
27.07.2011-
30.07.2011
Tallinna Temposõit
27.07.2011-
30.07.2011
10€
-
22€
 = 9 km =
10€
-
22€
27.07.201129.07.201131.07.2011Tallinna Rahvasõit
27.07.201129.07.201131.07.2011
22€27€30€= 102 km =
16€ 19€ 22€
16€ 19€ 22€ = 32 km =
10€ 19€ 22€

 * Sooduskupongiga on võimalik Tallinna Rahvasõidu stardimaksust saada soodustust 6€, ent stardimaksu suuruseks jääb siiski minimaalselt 10€.

Osavõtumaks sisaldab:

 • Tähistatud ja turvatud rada;
 • Ajavõtt ja tulemus protokollis;
 • Võistlejanumbrid;
 • Arstiabi kohalolek rajal;
 • Tee, spordijook ja küpsised võistluskeskuses;
 • Auhinnad kiirematele;
 • Kommentaator stardipaigas;
 • Pildid võistlustelt;
 • Pudel karastusjooki peale finišit;
 • Lisateenused stardipaigas (kaubandustelgid jms);
 • Stockmanni kaubamaja sooduskupong;

11. Autasustamine:

 • Autausutamine toimub vahetult peale A-finaali lõppu.
 • Autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat võistlejat.
 • Auhinnad on välja pannud Stockmanni kaubamaja.

12. Tehniline abi:

 • Korraldaja ei taga varuosi ega tehnilist abi trassil.
 • Tehnilise rikke korral on võistlejal õigus pöörduda stardipaika ning küsida neutraalringi.
 • Katkestajatel on kohustus koheselt võistlusrajalt lahkuda.

13. Meditsiiniline abi:

 • Esmase meditsiinilise abi tagab võistluspaigas olev meedik.

14. Karistused:

 • Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI ja EJL-i võistlusmäärustikule.
 • Rahalist trahvi rakendatakse ainult tippsportlastele (EJL-i või mõne muu riigi rattaliidu võistluslitsentsi omavatele võistlejatele)  ning seda vaid äärmiselt ränkade võistlusmääruste eiramiste korral; rahvasportlastele rahalisi karistusi ei rakendata.
 • Ajalist trahvi ning raskematel juhtudel ka diskvalifitseerimist rakendatakse võistleja suhtes sõltumata litsentsi olemasolust kui tema määrustevastane tegevus muudab võistlustulemusi või seab ohtu kaasvõistlejate tervise.

15. Muu informatsioon:

 • Võistlus viiakse läbi vastavalt UCI ja EJL võistlusmäärustele-
 • Stockmanni kriteerium on rahvaüritus – rattaliidu võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik. Starti on lubatud 100 kiireimat registreerujat sõltumata nende sportlikust tasemest.
 • Osavõtt toimub omal vastutusel. Startimisega kinnitab võistleja, et tema tervis on korras ning ta on teadlik rattaspordiga kaasnevatest riskidest.  
 • Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma kohtunike ja rajaturvajate märguannetest.
 • Sooja tegemine võistlusrajal on sõitude ajal keelatud. Rajaga tutvumiseks on võistlusprogrammis eraldi ajad.
 • Kiivri kandmine rangelt kohustuslik.
 • Varuosi ja kumme korraldajad ei kindlusta.
 • Tulemused avaldatakse aadressil www.aerobike.ee ja www.ejl.ee
 • Võistluste peakohtunik: Aivo Liksor (tel. 5021340; e-post: aivo.liksor@mail.ee)
 • Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.