REFONDA PEETRI JOOKS 2022 TOIMUB 30. JUULIL!

Aitäh kõikidele osalejatele, kohtumiseni juba 30. juulil 2022, mil taas toimub Refonda Peetri Jooks.

ÜHISTRANSPORT, LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE

Liikluskorralduse muudatused
• Jooksumarsruudil on liiklus häiritud kell 16:00-20:00. Liikluseks on täielikult suletud kell 8:00-21:00 vaid Pargi tee (Küti tee ja Peetri tee vahel). Ülejäänud trassil peatatakse liiklust reguleerijate abil lühiajaliselt vaid jooksjate möödumise ajal.
• Vana-Tartu maanteel kulgeb trass kergliiklusteel ning ei häiri autoliiklust. Vaid teeületuse kohtades esimeseb lühiajalisi liiklusseisakid
• Palume kõigil elanikel ja liiklejatel varuda tavapärastest rohkem aega ning ohutuse tagamiseks jälgida ajutisi liikluskorraldusmärke ning liiklusreguleerijate korraldusi.

 

Parkimine
• Paraku vahetult võistluskeskuse kõrval puuduvad suured autoparklad. Võistlejatel palume parkida Peetri Selveri parklasse või ümberkaudsetele trassiga mittekattuvatele tänavatele, lähtuvalt seal kehtivast tavapärasest liikluskorraldusest, pidades meeles, et tänavat ega hooviväravaid ei tohi kinni parkida.

 

Ühistransport
• Laupäeval 7. augustil 2021 toimub Peetri alevikus jooksuvõistlus - Peetri Jooks. Jooksust tulenevalt on muutunud bussiliinide nr 121 ja 162 marsruudis:
• Bussiliini nr. 121 Tallinn – Peetri – Tallinn suunatakse vahemikus kell 08:00-21:00 ümbersõidule mööda Mõigu teed ja Peetri teed. Peatus Peetri kool liigub Mõigu tee ja Küti tee ristmikule. Peatus Uusmaa liigub maja Vägeva tee 32 ette. Peatus Veski liigub aadressi juurde Peetri tee 1. Ajutiste peatuste asukohad on tähistatud ajutise bussipeatuse liiklusmärgiga.
• Bussiliini nr. 162 Tallinn – Peetri – Assaku – Uuesalu ei pööra vahemikus kell 08:00-21:00 Peetri alevikku sisse, vaid liigub otse mööda Vana-Tartu maanteed. Peatuse Peetri kool ja Uusmaa jäävad sellel liinil seega ära.
• Ühistranspordiga võistlusele tulijatel soovitame tulla Tallinnast bussiga nr. 121, väljudes peatuses Peetri Kool. Kui tulete bussiga number 2, siis tuleks väljuda Kaabli peatuses. Tulles aga bussiga number 162, tuleks väljuda Veski peatuses.