5. ETAPP

KOLMAPÄEV, 7. AUGUST 2024

RATTAS MEESKONNASTARDID

Distantsid ja alad

  • Ratas - meeskonnastardid 60s intervalliga
  • Jooks - eraldistardid 15s intervalliga

Meeskonnasstartijad peavad võistlema samal distantsil.

Ajakava

16:30 Võistluskeskus ja sekretariaat avatakse
17:00-18:45 Ratturite stardid
18:45-19:00 Hilised ratturite stardid
19:15-19:30 Jooksjate stardid
20:30 Finiš suletakse

Palun stardi enda stardiajal!

Rada

 

Parkimine

Vältimaks ummikuid ürituskeskuses palume osalejatel parkida trassiga mittekattuvatele ümberkaudsetele tänavatele ja parklatesse lähtuvalt seal kehtivast tavapärasest parimiskorraldusest.

Soojendamine

Rajal soojendamine on võistluse ajal keelatud. Austagem kaasvõistlejaid ning laskem neil häirimatult oma võistlussõidule keskenduda.
Soojendamiseks on võistluskeskuses korraldaja poolt soojenduspukid, mis on kõikidele osalejatele tasuta kasutamiseks.

Autasustamine

Parimaid autasustatakse sarja kokkuvõttes. Üksikutel etappidel eraldi autasustamist ei toimu.
Stabiilset osalemist tunnustab auhinnaprogramm Kullapada.

Oluline lisainfo

Kuigi võistlustrassil on võistlejate liikumine reguleerijate abil muu liikluse ees prioritiseeritud, pole enamik rajast autodele suletud. Võistlejad on ka ise kohustatud kandma hea oma turvalisuse eest ning juhinduma liiklusseadusest. Ilma politsei või turvatöötajate poolse eskordita peavad võistlejad liikuma eranditeta sõidutee parempoolses servas!

TULEMUSED / RESULTS 2023